Algemeen

 • Toegang tot het WinterparadIJS Amersfoort terrein is geheel op eigen risico.
 • Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie (vrijwilligers, horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s)) te allen tijde op te volgen.
 • Mensen die zich niet aan de regels houden kan de toegang geweigerd worden en kunnen van het terrein verwijderd worden.
 • Schade aan eigendommen van Stichting Eem on Ice, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zal te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • Op verzoek van de organisatie dient men (>14 jaar) een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 • De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan.
 • De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen.
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.
 • De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

Schaatsbaan

 • Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico.
 • Het dragen van handschoenen is verplicht.
 • De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen. Het ijs betreden met schoenen of schaatsbeschermers is niet toegestaan.
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • Betreden van de schaatsbaan mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs.
 • Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang, bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden.
 • Het is niet toegestaan de overige schaatsers in gevaar te brengen.
 • Het is niet toegestaan op de boarding te zitten of te staan.
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kledingstukken te dragen.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
 • Het is niet toegestaan te roken op de schaatsbaan.

Horeca

 • In het horecapaviljoen wordt geen alcohol/ alcoholhoudende drank geschonken aan personen < 18 jaar.
 • In het horecapaviljoen is een consumptie verplicht.
 • Er wordt niet geschonken aan bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs.
 • Bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs wordt de toegang geweigerd.